Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

ÚVOD

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROPOZICE NA 6. JEDNODENNÍ VŠESTRANNOST – 16. 10. 2016

PRO VŠECHNY S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍCH STARTŮ  V SOUTĚŽÍCH BEZ ZAPOJENÍ SE DO VŠESTRANNOSTI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE akce klubu, kterou pořádají nečlenové ČJF, proto se jí mohou účastnit všichni, jak členové ČJF, tak nečlenové, jezdci bez licence.  NAŠE ZÁVODY JSOU PRO VŠECHNY !!!

1.1. Pořadatel závodů: JK os Radkova Lhota (ČUS - 3808166) 
1.2. Datum závodů: pátek 16. 10.2016 
1.3. Místo konání závodů: Radkova Lhota 
1.4. Kolbiště: travnaté 80 x 160 m 
1.5. Opracoviště: travnaté 50 x 60 m 

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ 

2.1. Ředitel : Milan Foukal 
2.2. Sekretář (tajemník) závodů: Eva Foukalová 
2.3. Hlavní rozhodčí: Tereza Svobodníková 
2.4. Členové sboru rozhodčích: Foukalová Eva, Foukal Milan, Hošťálková Aneta, ...

3. TECHNICKÉ ÚDAJE 

3.1. Předpisy: Dle rozpisu 
3.2. Soutěže: 

POZOR POZORNĚ TOTO PŘEČTĚTE !!!
V TENTO DEN PROBÍHÁ SOUBĚŽNĚ I SOUTĚŽ V RADKOLHOTSKÉ VŠESTRANNOSTI, KTERÁ BUDE VYHLÁŠENA PO UKONČENÍ DISCIPLÍN V CROSS COUNTRY. PRO TENTO DEN ALE NOVĚ VYPISUJEME SOUTĚŽ VŠESTRANNOSTI PRO ZAČÍNAJÍCÍ JEZDCE ((( BABY VŠESTRANNOST ))). TATO SOUTĚŽ BUDE VYHLÁŠENA JIŽ PO UKONČENÍ PARKUROVÝCH SOUTĚŽÍ.

 

BABY VŠESTRANNOST = DREZURA – JÍZDA ZRUČNOSTI – KŘÍŽKOVÝ PARKUR

MINI VŠESTRANNOST = DREZURA – PARKUR 60 - MINICROSS

STŘEDNÍ VŠESTRANNOST = DREZURA – PARKUR 80 – STŘEDNÍ CROSS

VELKÁ PODZIMNÍ VŠESTRANNOST = DREZURA – PARKUR 90 – VARIABILNÍ CROSS

 

Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár. Všichni jezdci obdrží pamětní list všestrannosti.

 

JEZDECKÁ DVOJICE, KTERÁ SE ÚČASTNÍ CELKOVÉ VŠESTRANNOSTI (musí toto uvést v přihlášce), MÁ ZVÝHODNĚNÉ STARTOVNÉ 500,- Kč. POKUD BUDE STARTOVAT JEŠTĚ V NĚKTERÉ JINÉ DISCIPLÍNĚ, BUDE PLATIT ZA DALŠÍ DISCIPLÍNU DLE PROPOZIC.

(Příklad: Hunter-David Foukal se příhlásí do všestrannosti mini (soutěže D2-P3-C1) zaplatí zvýhodněné startovné 500,-Kč a za start v soutěži J2 zaplatí dle propozic 200,- Kč, celkem tedy 700 Kč).


DREZURA další následně
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, 4 – 6 jezdec medaile, v pony soutěži obdrží všichni ostatní jezdci medaile 

D1 Pony drezura - úloha dle ČJF = Z 1
D2 Drezura velkých koní – úloha dle ČJF = Z 1

Startovné 200,- Kč 

JÍZDA ZRUČNOSTI
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, ostatní jezdci medaile. Při více jak 15-ti startujících v den přihlášky obdrží pohár prvních 5 jezdců. Při 15 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

J1 Pony jízda zručnosti A) S VODIČI … B) BEZ VODIČE
J2 Jízda zručnosti velkých koní A) S VODIČI … B) BEZ VODIČE

Startovné 200,- Kč 

PARKUR KŘÍKOVÝ 
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, ostatní jezdci medaile. Při více jak 15-ti startujících v den přihláškyobdrží pohár prvních 5 jezdců. Pokud bude v kategorii méně jak 4 koně, bude sloučena tato kategorie s druhou. 

P1 Křížkový parkur pony (40cm) A) S VODIČI … B) BEZ VODIČE

  1. P2 Křížkový parkur pro ostatní koně a jezdce a pro pony s jezdci nad 16 let !!! (50cm)
    Na daný čas, kdo bude nejblíže danému času, vyhrává

Délka trasy je …. Tempo 400m/min Čas stanoven na ….sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času, vyhrává.
Startovné 200,- Kč 

PARKUR MINI
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily. 

P3 PARKUR MINI 60cm
Délka trasy je …. Tempo dáno na 450m/min. Čas stanoven na …... sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času a bez trestných bodů, vyhrává. Za překročení času budou udělovány trestné sekundy, viz dole.
Startovné 200,- Kč 

PARKUR 80 cm
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

P4 80cm
Délka trasy je …. Tempo dáno na 450m/min. Čas stanoven na …... sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času a bez trestných bodů, vyhrává. Za překročení času budou udělovány trestné sekundy, viz dole.
Startovné 200,- Kč 

 

PARKUR 90 cm
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

P4 90cm
Délka trasy je …. Tempo dáno na 450m/min. Čas stanoven na …... sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času a bez trestných bodů, vyhrává. Za překročení času budou udělovány trestné sekundy, viz dole.
Startovné 200,- Kč 

 

STŘEDNÍ STEEPLECHASE
S1 Střední steeplechase 
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.
Startovné 200,- Kč 

 

CROSS COUNTRY MINI
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

C1 Mini cross country 
Startovné 200,- Kč 

POZOR!!! POKUD BUDE NA PŘIHLÁŠKÁCH UVEDEN VĚTŠÍ POČET KONÍ, BUDE MINICROSS ROZDĚLEN NA PONY A TEPLOKREVNÉ KONĚ (C1A) a PLNKREVNÉ KONĚ (C1B). PROTO UVÁDĚJTE DO PŘIHLÁŠEK TOTO ZNAČENÍ. DĚKUJEME.


CROSS COUNTRY STŘEDNÍ
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

C2 Střední cross country 
Startovné 200,- Kč 

CROSS COUNTRY VARIABILNÍ
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

C3 Variabilní cross country 
Startovné 200,- Kč 


4. CENY A PENĚŽITÁ PLNĚNÍ 

4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni plackami
4.2. Zápisné není vybíráno 
4.3. Startovné – bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci 
4.4. JEZDECKÁ DVOJICE, KTERÁ SE DOHLÁSÍ PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK NEBO V DEN KONÁNÍ ZÁVODŮ ZAPLATÍ SANKČNÍ POPLATEK 100,- Kč K CENĚ PŘIHLÁŠKY ZA POZDNÍ NAHLÁŠENÍ Z DŮVODŮ NÁROČNOSTI AKCE A ŠACHŮ V PROGRAMU DNE !!! TOTO PLATÍ NA 16.10. JIŽ BEZ VÝHRADY !!!

5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ: 
Začne se drezurou a současně jízdou zručnosti, pak proběhnou parkury. Po polední přestávce bude následovat crossová disciplína. Vyhodnocení soutěží drezura a parkur bude během přestávky mezi disciplínami. To, aby jezdci, kteří nebudou startovat v cross country mohli jet domů. Crossové disciplíny a všestrannost bude vyhodnocena po skončení soutěží.
5.1. Prezentace se koná dne: 16.10.2016 od 8.00 do 9.00 hod. na věži rozhodčích 
5.2. Technická porada: se nekoná 
5.3. Sekretariát závodů pracuje: v den závodů od 8.00 do 17.00 hod. 
5.4. Soutěže časový rozvrh: neděle - zahájení v 9:00 od. soutěž č. 1 další soutěže následně 

6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 
6.1. Jmenovité přihlášky:
JIŽ V ÚTERÝ 11. 10. 2016 do 22 hod. jkosrl@seznam.cz
6.2. Definitivní přihlášky: při prezentaci v den závodů na věži rozhodčích 
6.3. Podmínky účasti: 
6.4. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS a DP 
6.5. Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
6.6. Ustájení: Ustájení pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky ((ALE V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ)) do 15.6.do 18 hod. cena ustájení ( včetně steliva) činí 150 Kč/kůň / den. Úhrada bude provedena při ustájení. Krmivo pořadatel nezajišťuje. 
6.7. Parkování vozidel: v areálu závodiště 
6.8. Připojení na el. proud není 
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka /přihlašovatel 

7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY: 

7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady( průkazy koní), které musí obsahovat doklady pl. pro př. koní dle vet. směrnic pro přísl.rok 

7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře. 

7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu 

8. POSKYTOVANÉ SLUŽBY: lékařskou službu zabezpečuje : MEDICAL service 
veterinární službu zabezpečuje: MVDr. Josef Večeřa 
podkovářskou službu zabezpečuje: 
vždy proti úhradě 
9. STRAVOVÁNÍ: Je zajištěno v areálu závodů 

10. KONTAKTNÍ OSOBA: EVA FOUKALOVÁ 605919471  MILAN FOUKAL 606572126
11. OSTATNÍ USTANOVENÍ: 

11.1. Dekorování dle DP 
11.2. Nekoná-li se však technická porada budou veškeré informace dostupné při prezentaci. 
11.3. Sázky nejsou povoleny. 
11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za ztráty, nehody nebo nemoci, které by postihli účastníky během závodů, nebo jejich koně v rámci areálu i mimo něj. 

11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu poř. akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu a pohyb koní v pr.diváků. 

11.6. Veškeré podrobnosti k jednotlivým disciplínám a k závodům naleznete na stránkách: 

http://www.jkosrl.wbs.cz/ - prosíme účastníky a majitele o jejich důkladné prostudování !!! 
 

POSTUP PŘI HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ VŠESTRANNOSTI. BABY VŠSTRANNOST BUDE HODNOCENA JINAK!!!


HODNOCENÍ DREZURNÍCH DISCIPLÍN 
Za každý číslovaný cvik a za každou souhrnnou známku udělují rozhodčí známky od 0 do 10. V drezurní zkoušce na závodech všestrannosti se udělují pouze celé známky. 
Dobré známky od 0 do 10, udělené každým rozhodčím jezdci za každý číslovaný cvik drezurní úlohy spolu se známkami za souhrnné známky se sečtou dohromady a odečtou 
se všechny omyly v kurzu nebo ve cvicích. 
Vypočte se procento maxima možných dobrých známek udělených každým rozhodčím. Procenta je dosaženo vydělením celkového počtu dobrých známek udělených rozhodčím 
(po odečtení všech omylů) maximálním počtem možných dobrých známek, pak vynásobením 100 a zaokrouhlením výsledku na dvě desetinná místa. Tato hodnota představuje 
Individuální známku daného rozhodčího. 
Zaokrouhlení výsledku na dvě desetinná místa - výsledek větší než x.xx5 se zaokrouhlí nahoru a výsledek menší než x.xx5 se zaokrouhlí dolů. 
Aby se převedla procenta jezdce na trestné body, musí se procenta odečíst od 100 a vynásobit koeficientem 1,5 a výsledek zaokrouhlit na jedno desetinné místo. Výsledkem jsou 
trestné body za zkoušku. Zaokrouhlení výsledku na jedno desetinné místo - výsledek větší než x.x5 se zaokrouhlí nahoru a výsledek menší než x.x5 se zaokrouhlí dolů. 

HODNOCENÍ PARKUROVÝCH DISCIPLÍN 
Délka dráhy a požadovaná rychlost určují stanovený čas. 
Dokončení parkuru v čase kratším než stanoveném nepředstavuje žádnou výhodu, ale překročení stanoveného času se penalizuje jedním trestným bodem za každou započatou 
sekundu až do přípustného času, který je dvojnásobkem stanoveného času. Překročení přípustného času znamená vyloučení. 
Pořadí soutěže bude určováno tak, že kdo bude bez trestných bodů nejblíže ke stanovenému času, vítězí a tak dále, … 
Překročení stanoveného času je penalizováno 0,4 trestnými body za každou započatou sekundu. 
shození překážky 4 trestné body 
první neposlušnost, vybočení 4 trestné body 
druhá neposlušnost, vybočení 8 trestných bodů 
třetí neposlušnost, vybočení 12 trestných bodů 
čtvrtá neposlušnost, vybočení znamená vyloučení 
pád jezdce nebo koně vyloučení 

HODNCENÍ CROSSOVÝCH DISCIPLÍN 
Nebezpečnou jízdou s penalizací 25 trestných bodů je i dokončení terénní zkoušky v čase kratším o 30 a více sekund než je optimální čas. Po posledním skoku musí jezdec pokračovat 
rovně nejkratší cestou přímo do cíle. Jakékoliv kroužení, vlnovky, obraty nebo stání mezi posledním skokem a cílem budou hodnoceny jako neposlušnost a jezdec obdrží 20 tr. bodů. 
Pořadí soutěže bude určováno tak, že kdo bude bez trestných bodů nejblíže ke stanovenému času, vítězí a tak dále, … 
první neposlušnost, vybočení 20 trestných bodů 
druhá neposlušnost, vybočení 40 trestných bodů 
třetí neposlušnost, vybočení 60 trestných bodů 
čtvrtá neposlušnost, vybočení znamená vyloučení 
pád jezdce nebo koně vyloučení 

Naši činnost podporuje Olomoucký kraj.

 

TOPlist