Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

ÚVOD

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRÁZDNINOVÝ JEZDECKÝ HOBBY DEN
SOBOTA 13. 8. 2016 RADKOVA LHOTA

 

SOUTĚŽE JDOU V POŘADÍ, JAK JSOU UVEDENÉ V PROPOZICÍCH !!!
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE akce klubu, kterou pořádají nečlenové ČJF, proto se jí mohou účastnit všichni, jak členové ČJF, tak nečlenové, jezdci bez licence. 
1.1. Pořadatel závodů: JK zs Radkova Lhota (ČUS - 3808166) 
1.2. Datum závodů: SOBOTA 13.8. 2016 
1.3. Místo konání závodů: Radkova Lhota 
1.4. Kolbiště: travnaté 80 x 160 m 
1.5. Opracoviště: travnaté 50 x 60 m 
2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ 
2.1. Ředitel : Milan Foukal 
2.2. Sekretář (tajemník) závodů: Eva Foukalová 
2.3. Hlavní rozhodčí: Milan Foukal (Jízda zručnosti, cross)
2.4. Členové sboru rozhodčích: Eva Foukalová (drezura), Aneta Hošťálková (jízda zručnosti, parkur, crossy), Tereza Svobodníková (HLAVNÍ ROZHODČÍ)
3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
3.1. Předpisy: Dle rozpisu 
3.2. Soutěže: 

DREZURA (9:30 hod) další následně
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, 4 – 6 jezdec medaile, v pony soutěži obdrží všichni ostatní jezdci medaile 

D1 Pony drezura - úloha Z 1
D2 Drezura velkých koní úloha Z 1 –

Startovné 150,- Kč 

JÍZDA ZRUČNOSTI (10:15 hod) další následně
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, ostatní jezdci medaile. Při více jak 15-ti startujících v den přihlášky obdrží pohár prvních 5 jezdců. Při 15 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

J1 Pony jízda zručnosti A) S VODIČI … B) BEZ VODIČE
J2 Jízda zručnosti velkých koní A) S VODIČI … B) BEZ VODIČE

Startovné 150,- Kč 

VOZATAJSKÝ PARKUR
Vítěz a první 3 vozatajci obdrží pohár, ostatní vozatajci medaile.

V1 Vozatajský parkur pro pony a mladé vozatajce
V2 Vozatajský parkur pro ostatní vozatajce

Startovné 150,- Kč 

PARKUR KŘÍKOVÝ 
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, ostatní jezdci medaile. Při více jak 15-ti startujících v den přihláškyobdrží pohár prvních 5 jezdců. Pokud bude v kategorii méně jak 4 koně, bude sloučena tato kategorie s druhou. 

P1 Křížkový parkur pony (40cm) A) S VODIČI … B) BEZ VODIČE

P2 Křížkový parkur pro ostatní a pony s jedzi nad 16 let !!! (50cm)
Na daný čas, kdo bude nejblíže danému času, vyhrává

Délka trasy je 367m, tempo 400m/min Čas stanoven na 55 sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času, vyhrává.
Startovné 150,- Kč 
PARKUR DVOJIC 50cm a 60cm
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily. 

P3 PARKUR DVOJIC 50/60cm
Na čas a trestné body.
Startovné 200,- Kč 

 

PARKUR MINI
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily. 

P4 PARKUR MINI 60cm
Délka trasy je 367m, tempo 400m/min Čas stanoven na 55 sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času, vyhrává.
Startovné 200,- Kč 

CROSS COUNTRY MINI
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

C1 Mini cross country 
Startovné 200,- Kč 

PARKUR 80 cm
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

P5 80cm
Délka trasy je 367m, tempo 400m/min Čas stanoven na 55 sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času.
Startovné 200,- Kč 

CROSS COUNTRY STŘEDNÍ
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

C2 Střední cross country 
Startovné 200,- Kč 

PARKUR 90 cm
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.

P6 90cm s rozeskakováním
Na čas a trestné sekundy s jedním rozeskakováním, vysokým na 100cm
Startovné 200,- Kč 

STŘEDNÍ STEEPLECHASE

S1 Střední steeplechase 
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.
Startovné 200,- Kč 


4. CENY A PENĚŽITÁ PLNĚNÍ 

4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni
4.2. Zápisné není vybíráno 
4.3. Startovné – bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci 
4.4. JEZDECKÁ DVOJICE, KTERÁ SE DOHLÁSÍ PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK NEBO V DEN KONÁNÍ ZÁVODŮ ZAPLATÍ SANKČNÍ POPLATEK 50,- Kč K CENĚ PŘIHLÁŠKY ZA POZDNÍ NAHLÁŠENÍ Z DŮVODŮ NÁROČNOSTI AKCE A ŠACHŮ V PROGRAMU D
NE !!!!

5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ: 
Začne drezura, pak jízda zručnosti, následně ostatní soutěže dle uvedeného pořadí.
5.1. Prezentace se koná dne: 13.8. 2016 od 7.30 do 12.00 hod. na věži rozhodčích 
5.2. Technická porada: se nekoná 
5.3. Sekretariát závodů pracuje: v den závodů od 8.30 do 17.00 hod. 
5.4. Soutěže časový rozvrh: budou v pátek - zahájení v sobotu 9:30 od. soutěž č. 1 další soutěže následně 

6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 
6.1. Jmenovité přihlášky: ČTVRTEK 11. 8. 2016 do 22 hod. jkosrl@seznam.cz na 13. 8. 2016
Možno podání přihlášky i přes facebook !!!
6.2. Definitivní přihlášky: při prezentaci v den závodů na věži rozhodčích 
6.3. Podmínky účasti: 
6.4. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS a DP 
6.5. Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
6.6. Ustájení: Ustájení pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky do 
15.7.do 18 hod. cena ustájení ( včetně steliva) činí 150 Kč/kůň/den. 
Úhrada bude provedena při ustájení. 
Krmivo pořadatel nezajišťuje. 
6.7. Parkování vozidel: v areálu závodiště 
6.8. Připojení na el. proud není 
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka /přihlašovatel 

7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY: 

7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady( průkazy koní), které musí obsahovat doklady pl. pro př. koní dle vet. směrnic pro přísl.rok 
7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře. 
7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu 
8. POSKYTOVANÉ SLUŽBY: lékařskou službu zabezpečuje : MEDICAL service 
veterinární službu zabezpečuje: MVDr. Josef Večeřa 
podkovářskou službu zabezpečuje: 
vždy proti úhradě 
9. STRAVOVÁNÍ: Je zajištěno v areálu závodů 
10. KONTAKTNÍ OSOBA: MILAN FOUKAL 606572126 
11. OSTATNÍ USTANOVENÍ: 
11.1. Dekorování dle DP 
11.2. Nekoná-li se však technická porada budou veškeré informace dostupné při prezentaci. 
11.3. Sázky nejsou povoleny. 
11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za ztráty, nehody nebo nemoci, které by postihli účastníky během závodů, nebo jejich koně v rámci areálu i mimo něj. 
11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu poř. akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu a pohyb koní v pr.diváků. 
11.6. Veškeré podrobnosti k jednotlivým disciplínám a k závodům naleznete na stránkách: 

http://www.jkosrl.wbs.cz/ - prosíme účastníky a majitele o jejich důkladné prostudování !!!

Naši činnost podporuje Olomoucký kraj.

 

TOPlist