DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Podmínky členství

Podmínky členství, platné od 1.1. 2019:

PŘIHLÁŠKA DO 18-ti LET                               PŘIHLÁŠKA NAD 18 LET

 • vyplněná přihláška ( u členů do 18-ti let podepsaná zákonnými zástupci)
 • pojištění proti úrazu
 • placení členských příspěvků

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:

300,-Kč   ... platí všichni na začátku kalendářního roku pro registraci pod ČJF a na podíl na registraci klubu v příslušných jezdeckých a sportovních autoritách.

Dále za každý započatý měsíc v docházce:

ČLENSKÝ ODDÍLOVÝ PŘÍSPĚVEK: 

300,-Kč   ... platí pro děti do 18-ti let, studující nad 18 let, maminky na mateřské dovolené, nezaměstnané s potvrzením úřadu práce.

600,-Kč   ... platí pro zaměstnané členy, starší 18-ti let.

(Z členských příspěvků se hradí převážně spotřeba energií a vody, používání sedlového materiálu k ježdění, možnost používání ochranných pomůcek, některé provozní náklady spojené s činností členů v klubu, hygienické potřeby a další. )

JINÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK: 

500,-Kč   ... platí všichni na začátku nebo kalendářního roku pro registraci pod ČJF a na podíl na registraci klubu v příslušných jezdeckých a sportovních autoritách. Jedná se o členy, kteří se registrují pod naším klubem za účelem možnosti startů na závodech, nebo členství, kde není člen povinný pravidelných tréninků a dochází třeba jen o prázdninách, či volnech, maximálně 3x za rok na délku více jak 30 dní.

 • začleňovat se do života jezdeckého klubu

Co vyplývá z členství v našem jezdeckém klubu:

 • plnit stanovy, kterými se náš jezdecký klub řídí a pokyny odpovědných pracovníků, nebo členů
 • plnit vnitřní ustanovení jezdeckého klubu (toto obdrží člen při přijetí - jde o soupis činností, postupů, které souvisejí s chodem jezdeckého klubu a činností se zvířaty, či postupy, při nepředvídaných událostech)
 • vystupovat na veřejnosti v souladu s naším jezdeckým klubem
 • účastnit se běžného života v rámci jezdeckého klubu
 • účastnit se akcí námi pořádaných dle svých možností

Co vyplývá z členství v našem jezdeckém klubu pro Vás samotné?

 • jízda na koních pod trenérem, cvičitelem, nebo osobou -členem starším 18-ti let
 • trénink na kolbišti či ve stodole, jízda v terénu, trénink s koňmi na kolbištích či dostihových drahách v rámci ČR
 • možnost účastnit se závodů na našich koních  (při účasti na našich závodech platí jezdec pouze startovné v poloviční výši) ((při účasti na závodech mimo naše kolbiště - platí jezdec plné startovné (případně jiné poplatky spojené se startem koně a jezdce - např.: ustájení) a podíl na dopravě + 200,- Kč za půjčení koně))
 • možnost využití sedlového materiálu, využití našeho sociálního zázemí s možností přespání, možnost mít své věci neustále v klubu, možnost půjčování vesty, helmy, než si jezdec pořídí vlastní.
 • možnost účastnit se výjezdu našich koní na závodech či dostizích jako pomocný personál (příprava koně do soutěží, vodění před a po závodě nebo dostihu). 
 • získání jezdecké nebo dostihové licence